Ministry / State List
Ministry/State Name Short Name Telephone No.
Jabatan Perdana Menteri JPM 60380008000
Johor SUK JOHOR 072666660
Kedah SUK KEDAH 047744000
Kelantan SUK KELANTAN 097481957
Kementerian Air, Tanah Dan Sumber Asli KATS 60380008000
Kementerian Belia dan Sukan Malaysia KBS 0388713333
Kementerian Dalam Negeri KDN 0380008000
Kementerian Industri Utama MPI 0380008000
Kementerian Kerja Raya KKR 0326967000
Kementerian Kesihatan Malaysia KKM 0388833888
Kementerian Kewangan Malaysia MOF 0380008000
Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM 0380008000
Kementerian Luar Negeri KLN 0380008000
Kementerian MyMesyuarat MYM 0388725054
Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan MOTAC 0380008000
Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB 0380008000
Kementerian Pembangunan Usahawan MED 0388836000
Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM 0383231000
Kementerian Pendidikan Malaysia KPM 0377237070
Kementerian Pendidikan Tinggi MOHE 0380008000
Kementerian Pengangkutan MOT 0380008000
Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri Malaysia MITI 0380008000
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi Dan Kepenggunaan KPDNKK 0388825762
Kementerian Pertahanan Malaysia MINDEF 0320598400
Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani MOA 0388701200
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT 0380008000
Kementerian Sumber Manusia MOHR 0388865000
Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim MESTECC 0388858000
Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau Dan Air KeTTHA 0380008000
Kementerian Wilayah Persekutuan KWP 0388897888
Melaka SUK MELAKA 062307768
Negeri Sembilan SUK NEGERI SEMBILAN 067659900
Pejabat Setiausaha Kerajaan Pahang SUK PAHANG 095126600
Perak SUK PERAK 052095000
Perlis SUK PERLIS 049738800
Pulau Pinang PSUKPP 042621957
Sabah SUK SABAH 088225752
Sarawak SUK SARAWAK 082440127
Selangor SUK SELANGOR 0355447000
Terengganu SUK TERENGGANU 096231957